خوش آمدید، مهمان - لطفا برای ثبت نام اینجا و یا برای ورود اینجا را کلیک کنید.
آیا هنوز ایمیل فعال سازی حساب کاربری برای ما ارسال نشده است؟

لطفا برای ورود نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید

 
جستجوی پیشرفته

1104 سوال توسط 49397 کاربر - جدیدترین کاربر عضو شده: normaec60
سیستم پاسخگویی مسئولین به مردم استان کرمان
حوزه مدیرکل استانداری
مسئول پاسخگویی: gov1
97 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 00:57:50 قبل‏ازظهر
معاونت برنامه ریزی استانداری
مسئول پاسخگویی: معاونت برنامه ريزي
35 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:00:20 قبل‏ازظهر
معاونت سیاسی و امنیتی استانداری
مسئول پاسخگویی: gov3
21 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:03:10 قبل‏ازظهر
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری
مسئول پاسخگویی: gov5
37 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:05:38 قبل‏ازظهر
معاونت عمرانی استانداری
مسئول پاسخگویی: معاونت عمرانی
24 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:08:21 قبل‏ازظهر
مشاورین استاندار
مسئول پاسخگویی: مشاور
23 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:10:38 قبل‏ازظهر
اداره کل فرودگاهها
مسئول پاسخگویی: airport
7 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:12:59 قبل‏ازظهر
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان
مسئول پاسخگویی: payane
10 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:15:22 قبل‏ازظهر
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
مسئول پاسخگویی: قربانی
28 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:18:00 قبل‏ازظهر
اداره کل راه و ترابری جنوب استان کرمان
مسئول پاسخگویی: southroad
7 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:20:36 قبل‏ازظهر
اداره کل پشتیبانی امور دام استان کرمان
مسئول پاسخگویی: omordam
3 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:23:24 قبل‏ازظهر
جهاد کشاورزی استان کرمان
مسئول پاسخگویی: jahadkerman
13 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:25:45 قبل‏ازظهر
سازمان جهادکشاورزی منطقه جیرفت و کهنوج
مسئول پاسخگویی: jahadj
6 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:28:25 قبل‏ازظهر
مركز تحقیقات كشاورزی
مسئول پاسخگویی: markaztah
2 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:30:48 قبل‏ازظهر
اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری
مسئول پاسخگویی: talebi poor
8 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:33:31 قبل‏ازظهر
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
مسئول پاسخگویی: hemayat
5 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:36:00 قبل‏ازظهر
سازمان تعاون روستایی استان كرمان
مسئول پاسخگویی: روابط عمومی
2 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:38:25 قبل‏ازظهر
اداره کل تعاون
مسئول پاسخگویی: ndadgar
3 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:40:52 قبل‏ازظهر
سازمان تعاون روستایی منطقه جیرفت و کهنوج
مسئول پاسخگویی: hfarokhi
2 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:43:30 قبل‏ازظهر
اداره کل دامپزشکی
مسئول پاسخگویی: دامپزشکی
2 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:46:07 قبل‏ازظهر
اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان
مسئول پاسخگویی: Khodadadi
1 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:48:49 قبل‏ازظهر
اداره کل ثبت اسناد و املاک
مسئول پاسخگویی: RTalebizade
21 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:51:17 قبل‏ازظهر
اداره كل زندانها
مسئول پاسخگویی: otalebizadeh
10 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:54:04 قبل‏ازظهر
سازمان قضایی نیروهای مسلح
مسئول پاسخگویی: rkalantari
4 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:56:36 قبل‏ازظهر
اداره کل پزشک قانونی
مسئول پاسخگویی: mlari
2 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 01:59:11 قبل‏ازظهر
دانشگاه جامع علمی و کاربردی
مسئول پاسخگویی: jame
10 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:01:31 قبل‏ازظهر
دانشگاه پیام نور کرمان
مسئول پاسخگویی: روابط عمومی دانشگاه
11 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:04:10 قبل‏ازظهر
دانشگاه پیام نور بم
مسئول پاسخگویی: bampnu
4 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:06:40 قبل‏ازظهر
دانشگاه پیام نور رفسنجان
مسئول پاسخگویی: rafpnu
3 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:09:24 قبل‏ازظهر
دانشگاه شهید باهنر
مسئول پاسخگویی: dbahonar
6 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:11:51 قبل‏ازظهر
مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته وعلوم محیطی
مسئول پاسخگویی: eskandari
2 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:14:35 قبل‏ازظهر
دانشگاه علوم پزشکی
مسئول پاسخگویی: olom
11 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:17:09 قبل‏ازظهر
دانشگاه ولیعصر
مسئول پاسخگویی: valiasr
3 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:19:45 قبل‏ازظهر
بیمه ایران
مسئول پاسخگویی: bimeiran
3 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:22:03 قبل‏ازظهر
بیمه دانا
مسئول پاسخگویی: bmehrabian
2 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 00:55:12 قبل‏ازظهر
بیمه آسیا
مسئول پاسخگویی: aahmadian
1 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:24:37 قبل‏ازظهر
بیمه البرز
مسئول پاسخگویی: mhassani
2 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:26:57 قبل‏ازظهر
سازمان آموزش و پرورش
مسئول پاسخگویی: nalavi
42 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:29:38 قبل‏ازظهر
اداره کل نوسازی مدارس
مسئول پاسخگویی: nosazim
6 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:31:55 قبل‏ازظهر
نهضت سواد آموزی
مسئول پاسخگویی: nehzat
2 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:34:26 قبل‏ازظهر
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 6
مسئول پاسخگویی: mhezarizadeh
2 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:36:49 قبل‏ازظهر
سازمان بازرگانی استان کرمان
مسئول پاسخگویی: bazargani
4 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:39:13 قبل‏ازظهر
سازمان صنایع و معادن
مسئول پاسخگویی: shhariri
13 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:41:42 قبل‏ازظهر
اداره كل استاندارد و تحقيقيات صنعتي
مسئول پاسخگویی: estandard
2 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:44:12 قبل‏ازظهر
شرکت شهرکهای صنعتی کرمان
مسئول پاسخگویی: hdehyadegari
1 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:46:35 قبل‏ازظهر
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مسئول پاسخگویی: madan
5 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:49:02 قبل‏ازظهر
شرکت مهندسی آب و فاضلاب
مسئول پاسخگویی: hadimoghadam
10 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:51:23 قبل‏ازظهر
شرکت آب منطقه ای کرمان
مسئول پاسخگویی: اداره روابط عمومی شرکت
18 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:53:49 قبل‏ازظهر
شرکت مخابرات استان کرمان
مسئول پاسخگویی: kermantel
18 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:56:19 قبل‏ازظهر
اداره برق منطقه ای
سوالات مربوط به احداث و نگهداری تاسیسات فوق توزیع و انتقال(پست فشار قوی و نیروگاه ها)
مسئول پاسخگویی: H.javid
12 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 02:58:55 قبل‏ازظهر
شركت توزیع نیروی برق شمال
سوالات مربوط به (روشنایی معابر - دریافت انشعاب - افت ولتاژ - رسیدگی به شکایات - اتفاقات - درخواست شبکه - درخواست برقدار نمودن روستاها و چاههای کشاورزی) شهرستان های زرند ، کوهبنان ، رفسنجان ، انار ، شهرببک ، راور ، چترود ، ماهان ، گلبافت ، باغین ، راین و شهداد
مسئول پاسخگویی: fhoseinzadeh
18 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:01:28 قبل‏ازظهر
شركت توزیع نیروی برق جنوب
سوالات مربوط به (روشنایی معابر - دریافت انشعاب - افت ولتاژ - رسیدگی به شکایات - اتفاقات - درخواست شبکه - درخواست برقدار نمودن روستاها و چاههای کشاورزی) شهرستان های سیرجان ، بافت ، شاهماران ، رابر ، بم ، رستم آباد ریگان ، جیرفت ، عنبرآباد ، کهنوج ، قلعه گنج ، فاریاب ، منوجان ، اسلام آباد
مسئول پاسخگویی: mrazavi
11 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:04:12 قبل‏ازظهر
شرکت آب و فاضلاب روستایی
مسئول پاسخگویی: mrzeyghamzadeh
11 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:06:36 قبل‏ازظهر
شرکت گاز
مسئول پاسخگویی: nazimi
2 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:08:56 قبل‏ازظهر
جمعیت هلال احمر
مسئول پاسخگویی: hadi farshid
2 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:11:14 قبل‏ازظهر
اداره کل انتقال خون
مسئول پاسخگویی: mrmehdizadeh
2 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:13:33 قبل‏ازظهر
فرمانداری نرماشیر
مسئول پاسخگویی: narmashir
4 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:15:49 قبل‏ازظهر
فرمانداری فهرج
مسئول پاسخگویی: fahrej
2 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:18:10 قبل‏ازظهر
فرمانداری رابر
مسئول پاسخگویی: rabor
3 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:20:19 قبل‏ازظهر
فرمانداری سیرجان
مسئول پاسخگویی: MH.Chenari
9 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:22:44 قبل‏ازظهر
فرمانداری کوهبنان
مسئول پاسخگویی: kouh
4 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:25:00 قبل‏ازظهر
فرمانداری جیرفت
مسئول پاسخگویی: jiroft
13 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:27:35 قبل‏ازظهر
فرمانداری کرمان
مسئول پاسخگویی: بهنام سعيدي
10 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:30:00 قبل‏ازظهر
فرمانداری بافت
مسئول پاسخگویی: kshafiei
13 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:32:34 قبل‏ازظهر
فرمانداری بم
مسئول پاسخگویی: فرماندار بم
66 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:34:59 قبل‏ازظهر
فرمانداری راور
مسئول پاسخگویی: ayazdizadeh
5 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:37:36 قبل‏ازظهر
فرمانداری زرند
مسئول پاسخگویی: زرند
11 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:39:55 قبل‏ازظهر
فرمانداری عنبر آباد
مسئول پاسخگویی: hmousavi
2 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:42:25 قبل‏ازظهر
فرمانداری شهربابک
مسئول پاسخگویی: shahrbabak
7 سوال آخرين ارسال: توسط Williamimism
Жидкости и компоненты дл...
امروز، ساعت 03:47:27 قبل‏ازظهر
فرمانداری ریگان
مسئول پاسخگویی: rigan
4 سوال آخرين ارسال: توسط labkhand
انشعاب برق روستای تک فره...
17 آبان 1394,ساعت 12:31:16
فرمانداری بردسیر
مسئول پاسخگویی: bardsir
0 سوال
فرمانداری منوجان
مسئول پاسخگویی: manoojan
4 سوال آخرين ارسال: توسط حسن فردزاده
شکایت از اداره برق شهرست...
30 خرداد 1395,ساعت 15:21:23
فرمانداری انار
مسئول پاسخگویی: anar
2 سوال آخرين ارسال: توسط اصغر سليمي
مصوبه اخير شوراي دهستان ...
20 بهمن 1395,ساعت 09:41:03
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
11 سوال آخرين ارسال: توسط ramezani123
استخدام
26 مرداد 1395,ساعت 10:10:41
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
مسئول پاسخگویی: karamozian
6 سوال آخرين ارسال: توسط Kerman58
شکایت از نحوه سوالات آزم...
12 مرداد 1395,ساعت 14:47:16
اداره کل کار و امور اجتماعی
مسئول پاسخگویی: amazloom
5 سوال آخرين ارسال: توسط ramezani123
جویای کار
26 مرداد 1395,ساعت 10:13:45
بهزیستی استان کرمان
مسئول پاسخگویی: epakgohar
9 سوال آخرين ارسال: توسط epakgohar
پاسخ : درخواست پیگیری نا...
13 ارديبهشت 1395,ساعت 08:20:52
اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان
مهمترين تعهدات و خدمات سازمان تأمين اجتماعي برمبناي قانون تأمين اجتماعي و مقررات مربوط به آن، به شرح زير است:حمايت در برابر حوادث، بيماري‌ها و بارداري مستمري بازنشستگي ، مستمري ، از كارافتادگي ،مستمري بازماندگان ، مقرري بيمه بيكاري، غرامت دستمزد ايام بيماري، پرداخت هزينه وسايل كمك پزشكي ، كمك هزينه ازدواج
مسئول پاسخگویی: taminkerman
17 سوال آخرين ارسال: توسط User1463
تعويض دفترچه
23 ارديبهشت 1395,ساعت 13:47:02
بهزیستی شهرستان کرمان
مسئول پاسخگویی: maghamohammadi
3 سوال آخرين ارسال: توسط حسن فردزاده
درخواست پیگیری نامه
30 فروردين 1395,ساعت 21:19:47
بیمه خدمات درمانی
مسئول پاسخگویی: masadizadeh
1 سوال آخرين ارسال: توسط mci
استخدام
31 فروردين 1395,ساعت 09:51:26
بانک ملی
مسئول پاسخگویی: bankmeli
7 سوال آخرين ارسال: توسط madar.1390@yaho.com
گلایه
24 شهريور 1395,ساعت 10:39:00
بانک مسکن
مسئول پاسخگویی: bankmaskan
2 سوال آخرين ارسال: توسط miladkarimi
شعبه
18 آذر 1395,ساعت 07:20:16
بانك ملت
مسئول پاسخگویی: سعید سلجوقی نژاد
2 سوال آخرين ارسال: توسط سعید سلجوقی نژاد
پاسخ : بانک رابر
27 خرداد 1393,ساعت 13:19:17
بانک توسعه صادرات
مسئول پاسخگویی: mmoemenzadeh
0 سوال
بانک تجارت
مسئول پاسخگویی: atefi
0 سوال
بانک صادرات
5 سوال آخرين ارسال: توسط mci
استخدام
31 فروردين 1395,ساعت 08:48:03
بانک صنعت و معدن
مسئول پاسخگویی: sanat
0 سوال
بانک کشاورزی
مسئول پاسخگویی: keshavarzi
4 سوال آخرين ارسال: توسط keshavarzi
پاسخ : عدم تعهدات بیمه س...
25 ارديبهشت 1393,ساعت 12:10:59
پست بانک ایران
مسئول پاسخگویی: postbank
4 سوال آخرين ارسال: توسط s13671367
انتقال حساب مددجویان کمی...
06 دي 1393,ساعت 11:57:09
بانک سپه
مسئول پاسخگویی: sepah
1 سوال آخرين ارسال: توسط عبدالهی
سیرچ
02 اسفند 1392,ساعت 15:57:43
بانک رفاه کارگران
مسئول پاسخگویی: محمد اسدنژاد
0 سوال
سازمان میراث فرهنگی
9 سوال آخرين ارسال: توسط abbas1346
تله کابین
31 تير 1395,ساعت 23:21:43
سازمان ملی جوانان
مسئول پاسخگویی: javanan
2 سوال آخرين ارسال: توسط zohre.m
درخواست همکاری
04 آذر 1394,ساعت 00:34:31
سازمان بازنشستگی
4 سوال آخرين ارسال: توسط زشت
حقوق
07 ارديبهشت 1393,ساعت 12:40:33
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
مسئول پاسخگویی: v.vahidi
16 سوال آخرين ارسال: توسط almas
پاسخ : گلزار شهدای ماهان
14 ارديبهشت 1395,ساعت 20:22:58
سازمان اوقاف و امور خیریه
مسئول پاسخگویی: mtajrobekar
10 سوال آخرين ارسال: توسط miladkarimi
یا زهرا
18 آذر 1395,ساعت 07:24:25
سازمان اسناد و كتابخانه ملی
مسئول پاسخگویی: mirajpur
2 سوال آخرين ارسال: توسط zohre.m
درخواست همکاری
04 آذر 1394,ساعت 00:29:28
سازمان امور اقتصادی و دارایی
مسئول پاسخگویی: hshahsavari
3 سوال آخرين ارسال: توسط hshahsavari
پاسخ : معافيت ماليات
13 مرداد 1393,ساعت 04:04:48
سازمان تعزیرات حکومتی
مسئول پاسخگویی: mmirbezenjani
1 سوال آخرين ارسال: توسط mci
استخدام
31 فروردين 1395,ساعت 08:57:18
اداره کل امور کتابخانه های عمومی استان کرمان
مسئول پاسخگویی: mezadpanah
3 سوال آخرين ارسال: توسط zohre.m
درخواست همکاری
04 آذر 1394,ساعت 00:35:59
اداره كل امور مالياتي استان كرمان
مسئول پاسخگویی: hemati
1 سوال آخرين ارسال: توسط zare_m
معافيت مالياتي
17 مرداد 1393,ساعت 03:19:05
اداره کل تربیت بدنی
مسئول پاسخگویی: sportkr
23 سوال آخرين ارسال: توسط 1356esmaeeili
پاسخ : كارت شطرج
08 مرداد 1395,ساعت 14:08:12
اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
مسئول پاسخگویی: mostefa kashani
5 سوال آخرين ارسال: توسط wxyz
همكارى
13 اسفند 1394,ساعت 18:21:42
اداره كل پست
مسئول پاسخگویی: مهدی جعفری-مسئول بازرسی
4 سوال آخرين ارسال: توسط ABDOLI_20@YAHOO.COM
شكايت
05 خرداد 1395,ساعت 07:11:38
اداره کل تبلیغات اسلامی
مسئول پاسخگویی: tabligh
9 سوال آخرين ارسال: توسط tabligh
پاسخ : شعبه
23 دي 1395,ساعت 08:42:15
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی
مسئول پاسخگویی: hshahidi
3 سوال آخرين ارسال: توسط maj2
رسیدگی وساماندهی تعدادبل...
13 مهر 1393,ساعت 16:52:10
اداره كل ثبت احوال
مسئول پاسخگویی: hnematolahi
3 سوال آخرين ارسال: توسط محلا
ارباب رجوع
27 تير 1395,ساعت 17:44:04
اداره کل محیط زیست
4 سوال آخرين ارسال: توسط ضیاءالدین سلجوقی - مسئول بازرسی
پاسخ : بی عدالتی در ادار...
18 آذر 1395,ساعت 11:57:19
اداره کل گمرکات
مسئول پاسخگویی: hzaghizadeh
1 سوال آخرين ارسال: توسط mci
استخدام
31 فروردين 1395,ساعت 09:08:28
اداره کل هواشناسی
مسئول پاسخگویی: araghizadeh
2 سوال آخرين ارسال: توسط araghizadeh
پاسخ : استخدام
06 شهريور 1395,ساعت 11:32:36
شهرداری
مديران: dadgar, keramat, babaei
106 سوال آخرين ارسال: توسط babaei
پاسخ : درخواست
20 آذر 1395,ساعت 07:46:17
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
مسئول پاسخگویی: kanoonparvaresh
1 سوال آخرين ارسال: توسط zohre.m
درخواست همکاری
04 آذر 1394,ساعت 00:37:33
دیوان محاسبات
مسئول پاسخگویی: hkuhpeyma
1 سوال آخرين ارسال: توسط mci
استخدام
31 فروردين 1395,ساعت 09:15:12
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
مسئول پاسخگویی: otagh
4 سوال آخرين ارسال: توسط 0
نامه خودکشی
06 آبان 1393,ساعت 12:39:32
شركت معادن ذغالسنگ
مسئول پاسخگویی: mhabili
1 سوال آخرين ارسال: توسط 0
از این همه بی عدالتی خست...
29 شهريور 1393,ساعت 10:59:23
صدا و سیما
مسئول پاسخگویی: mhoseini
23 سوال آخرين ارسال: توسط ali030542
رادیو های بافت
19 مرداد 1395,ساعت 19:35:35
شرکت ملی صنایع مس ایران
مسئول پاسخگویی: mess
4 سوال آخرين ارسال: توسط miladkarimi
سلام
18 آذر 1395,ساعت 07:26:58
صنایع مس شهید باهنر
مسئول پاسخگویی: کارشناس مس
2 سوال آخرين ارسال: توسط 0
نامه خودکشی
06 آبان 1393,ساعت 12:40:52
كمیته امداد امام خمینی
مسئول پاسخگویی: mmehdizadeh
9 سوال آخرين ارسال: توسط mci
استخدام
31 فروردين 1395,ساعت 09:17:28

ورود (رمز عبورتان را فراموش کرده ايد؟)
ورود